↓پخش آنلاین رادیو تفلیس ↓►

نخست وزیر گرجستان اعلام کرد : مفهوم دولت کوچک فقط به معنای کاهش وزارتخانه ها نیست

on Posted in news

به گزارش رادیو تفلیس و به نقل از خبرگزاری اینترپرس 

ماموکا بختادزه نخست وزیر گرجستان ، در دفتر مرکزی حزب رویای گرجستان گفت: اصلاحات که بخشی از برنامه دولت است، نیازمند قانونگذاری است.

در آینده نزدیک پارلمان گرجستان باید اعتماد به دولت جدید و برنامه هایش را اعلام کند. بختادزه گفت: در قالب تغییرات ساختاری برنامه ریزی شده، تعداد وزارتخانه ها از 14 به11 کاهش خواهد یافت.

مفهوم ادغام تعدادی از وزارتخانه ها ،فقط به معنی کاهش تعداد وزارتخانه ها نیست، اول از همه به معنی تقسیم هزینه ها در سیستم اقتصاد کشور است . در این سال هزینه های ما 4.2٪ تا 4.3٪ از تولید ناخالص داخلی خواهد بود. مفهوم یک حکومت کوچک، کاهش حجم مخارج دولت نسبت به اقتصاد را نشان می دهد، به طوری که هزینه های دولت از 3.9٪ تجاوز نکند. به طور خلاصه این بدان معنی است که در آینده ما مقدار قابل توجهی از مازاد تولید ناخالص داخلی که در حدود 120-100میلیون لاری است را برای برنامه های مهم اجتماعی دیگر صرف خواهیم کرد و مایلم دوباره تاکید کنم، کوچک شدن دولت فقط به معنی تعداد کمی وزارتخانه ها نیست، بلکه به معنای تقسیم کردن هزینه ها در سیستم اقتصادی کشور است.

الماس سبز - آدونیس هلدینگ

homebanner