↓پخش آنلاین رادیو تفلیس ↓►

تصمیم به ادغام چندین سازمان توسط نخست وزیر ماموکا بختادزه

on Posted in news

به گزارش رادیو تفلیس و به نقل از خبرگزاری اینترپرس

نخست وزیر ماموکا بختادزه قصد دارد چندین سازمان را ادغام کند. بختادزه در پاسخ به سوال تغییرات در چیدمان دولت که در حال بررسی است، گفت :هدف ما یک دولت کوچک اما تاثیر گذار است. این چیزی است که من می توانم در این مرحله بگویم. مشاوره و ارزیابی ها در حال انجام هستند، نقطه شروع این است که ما نیاز به یک دولت کوچک، موثر و انعطاف پذیر داریم. البته منظور من از دولت کوچک به معنی ادغام بعضی از سازمان های خاص است .

الماس سبز - آدونیس هلدینگ

homebanner