↓پخش آنلاین رادیو تفلیس ↓►

اختصاص 30 میلیون لاری برای اجرای پروژه های زیربنایی تفلیس

on Posted in news

به گزارش رادیو تفلیس و به نقل از خبرگزاری اینترپرس

کاخا کالادزه شهردار تفلیس و ماموکا بختادزه  وزیر دارایی، در جلسه کاری با گیورگی کرویکاشویلی نخست وزیر شرکت داشتند و تصمیم گرفته شد که 30 میلیون لاری از بودجه دولتی برای اجرای پروژه های زیربنایی در پایتخت اختصاص یابد.

به گفته اداره دولتی، شهردار از نخست وزیر و دولت برای این تصمیم تشکر کرد و خاطرنشان ساخت که منابع مالی اضافی اختصاص یافته پایتخت برای توسعه زیرساخت های مهم صرف خواهد شد. 30 میلیون لاری برای اجرای پروژه های زیربنایی برنامه ریزی شده سال های 2019-2020 به شهرداری تفلیس اختصاص یافت.

الماس سبز - آدونیس هلدینگ

homebanner