↓پخش آنلاین رادیو تفلیس ↓►

نخست وزیر گرجستان اعلام کرد: سیاست های موجود در زمینه مواد مخدر برای همه قابل قبول نیست.

on Posted in news

به گزارش رادیو تفلیس و به نقل از خبرگزاری اینترپرس

نخست وزیر گرجستان گیورگی کرویکاشویلی، گفت: یک چیز روشن است که سیاست های موجود در زمینه مواد مخدر برای همه قابل قبول نیست. 

به گفته وی یک چیز روشن است که سیاست های موجود در زمینه مواد مخدر برای همه قابل قبول نیست. به همین دلیل است که تغییرات لازم است. واقعیت این است که رویکرد انسانی در بسیاری از کشورها در زمینه های مختلفی است ، اما نباید محبوبیت به مواد مخدر باشد، که کاملا ما آن را غیر قابل قبول می دانیم و باید علیه فروشندگان مواد مخدر بیشتر مبارزه کنیم و امیدوارم بتوانیم به نوعی تفکر عام در این زمینه دست یابیم. تیم ما بسیار فعالانه درباره این مسئله بررسی می کند و البته آنچه که ما تا به امروز اعلام کردیم ترویج سبک و شیوه زندکی فعال و سالم است که این فقط یک شعار نیست ، ما گام های را در این زمینه برداشته و به دنبال تامین مالی برای این هدف هستیم. در یک دوره بسیار کوتاه، ما باید زیرساخت های بهداشتی را بازسازی کنیم، به ویژه زیرساخت های ورزشی، ما باید امکانات جدیدی را اضافه کنیم تا امکان شیوه زندگی سالم را برای مردم فراهم کنیم. باید سعی در دستیابی به یک مدل که برای کشور قابل قبول و استفاده از مواد مخدر را کاهش دهد، باشیم .

الماس سبز - آدونیس هلدینگ

homebanner