↓پخش آنلاین رادیو تفلیس ↓►

نخست وزیر گرجستان: ما یک رشد اقتصادی ملموس در گرجستان داریم، اما از لحاظ مشارکت انسانی دچار فقدان هستیم

به گزارش رادیو تفلیس و به نقل از خبرگزاری اینترپرس 

به گفته نخست وزیر ماموکا بختادزه، برنامه دولت بر اساس چالش های موجود آماده شده است.

همانطور که نخست وزیر به خبرنگاران گفت : امروز ما رشد اقتصادی قابل ملاحظه ای در گرجستان داریم، اما از لحاظ مشارکت انسانی دچار فقداناتی هستیم ، این بدان معنی است که اکثریت مردم در ایجاد و توزیع ثروت اقتصادی به طور مساوی شرکت نمی کنند.

ما برنامه خود را به پارلمان گرجستان با یک بسته اصلاحات بلند پروازانه ارائه دادیم، البته بخش بزرگی از آن نمونه هایی از اقتصادهای موفق است.

ما سعی کردیم چالش هایی را که امروز داریم پیدا کنیم و بسته ی اصلاحات را با توجه به چالش ها در اسرع وقت و به طور موثر آماده کنیم. امروزه ما رشد اقتصادی ملموس در گرجستان داریم، اما با فقدان جزء مشارکتی همراه است، یعنی بیشتر مردم در ایجاد و توزیع ثروت اقتصادی به طور مساوی شرکت نمی کنند. ماموکا بختادزه گفت: این امر پیش نیاز بسیار مهمی برای اصلاح این سیاست است.

الماس سبز - آدونیس هلدینگ

homebanner

اخبار سرمایه گذاری در گرجستان