↓پخش آنلاین رادیو تفلیس ↓►

حقوق بازنشستگی دولتی از سال 2020-2019 به میزان 20 لاری در سال افزایش می یابد

به گزارش رادیو تفلیس و به نقل از خبرگزاری اینترپرس

حقوق بازنشستگی دولتی با 20 لاری در سال  2020-2019 افزایش خواهد یافت. ماموکا بختادزه، نخست وزیر، روز چهارشنبه در جلسه فوق العاده نمایندگان مجلس گفت : دولت برنامه های اجتماعی هدفمندی را برای بهتر کردن وضعیت مادی گروه های آسیب پذیر جامعه ادامه می دهد. همچنین برنامه هایی برای بهبود شرایط جسمی و اجتماعی افراد معلول و سالخورده در دستور کار دولت قرار دارد. در چارچوب این تلاش ها، افزایش حقوق بازنشستگی دولتی در سال آینده به میزان 20 لاری در سال خواهد بود . برای این منظور، ما بودجه 400 میلیون لاری برای این امر اختصاص دادیم .

الماس سبز - آدونیس هلدینگ

homebanner

اخبار سرمایه گذاری در گرجستان