↓پخش آنلاین رادیو تفلیس ↓►

جلسه رئیس جمهور گرجستان با نمایده ویژه اتحادیه اروپا در ارتباط با روند صلح منطقه

به گزارش رادیو تفلیس و به نقل از خبرگزاری اجندا

نخست وزیر گرجستان، گیورگی کویرکاشویلی، روز گذشته با نماینده ویژه اتحادیه اروپا طی جلسه ای در ارتباط با قفقاز جنوبی و بحران در تویو کلار (Toivo Klaar) گرجستان دیدار کرد.
موضوع اصلی بحث در این نشست، ابتکار عمل صلح دولت گرجستان در راستای گامی بهتر به سوی آینده است.

این ابتکار به دنبال بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی در مناطق اشغالی آبخازیا و تیخین والی است تا روند آشتی را تقویت کند.

تاکید ویژه بر نقش مذاکرات بین المللی ژنو در روند مقابله صلح آمیز با مسائل و بحران در منطقه است.

احزاب همچنین در مورد همکاری در جستجوی افراد گم شده و تاکید بر تعامل مثبت کمیته بین المللی صلیب سرخ در این فرایند تاکید کردند .

الماس سبز - آدونیس هلدینگ

homebanner

اخبار سرمایه گذاری در گرجستان