↓پخش آنلاین رادیو تفلیس ↓►

تمرین صلح بانان ارتش گرجستان در افغانستان

به گزارش رادیو تفلیس و به نقل از خبرگزاری اجندا

نیروهای گرجستان در ماموریت حفظ صلح بین المللی در افغانستان مهارت های خود را با تمرین دادن نیروهای افغان به صورت عملی و نظری آزمودند.

تیپ پیاده نظام 3 از گردان 31 نیروهای مسلح گرجستان ، یک مأموریت از پیش تعیین شده ای را جهت پشتیبانی صلح ناتو در پایگاه هوایی بگرام در افغانستان انجام دادند.

این آموزش مسائل مربوط به توپوگرافی نظامی، ارتباطات، شلیک، مهارت های تاکتیکی و ... را پوشش می دهد که ممکن است نیروهای ملی افغان در انجام گشت، مدیریت واحدها و تصمیم گیری های نظامی مورد نیاز داشته باشند . این عکس از صفحه فیس بوک وزارت دفاع می باشد.

 تیپ پیاده نظام 3 از گردان 31 نیروهای مسلح گرجستان تأمین امنیت بیرونی و داخلی پایگاه هوایی بگرام، بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده در افغانستان را بر عهده دارد.

گرجستان بزرگترین عضو غیرمتعهد ناتو می باشد که با 885 سرباز ماموریت پشتیبانی و حفظ امنیت ناتو را بر عهده دارد. 

الماس سبز - آدونیس هلدینگ

homebanner

اخبار سرمایه گذاری در گرجستان