↓پخش آنلاین رادیو تفلیس ↓►

اطلاعات مرتبط با پارکینگ گرجستان در سایت TP.ge

به گزارش رادیو تفلیس و به نقل از خبرگزاری اینترپرس 

طبق گفته مموکا کوباخیدزه، رئیس شرکت حمل و نقل تفلیس از امروز، بازرسان کنترل کننده در پایتخت ظاهر خواهند شد تا چگونگی پارک خودروها در سطح شهر را بررسی کنند. کباخیدزه گفت در مرحله اول، پارکینگ ها به منظور جلوگیری از سردرگمی و ناراحتی در میان رانندگان تغییر نخواهد کرد.

به گفته وی،تابلوهای راهنما جایگزین شده اند تا شماره خطوط و آدرس های جدید را نشان دهند و کلیه اطلاعات در سایت پارکینگ گرجستان به آدرس TP.ge قابل مشاهده است. علاوه براین اطلاعاتی در رابطه باهزینه پارکینگ و جریمه ها در این سایت قابل مشاهده می باشد. 

لازم به ذکر است جهت پرداخت هزینه پارکینگ تا تاریخ 27 آپریل سال جاری فرصت باقی است . لیست هزینه ها به شرح زیر می باشد :

یک هفته مبلغ 4 لاری 

شش ماهه مبلغ 25 لاری 

یکساله مبلغ 50 لاری 

الماس سبز - آدونیس هلدینگ

homebanner

اخبار سرمایه گذاری در گرجستان