↓پخش آنلاین رادیو تفلیس ↓►

دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز ، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر

قابل توجه هموطنان محترم

اصلاحیه جدید  دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز ، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر

بدینوسیله به اطلاع می رساند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشوئی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، طی دستورالعمل اجرایی جدیدی، ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را اعلام نموده است. براساس دستور العمل مذکور ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعا تا سقف مبلغ(10.000 یورو) ده هزار یورو و یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و بیش از ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع میباشد. همچنین طبق ماده 19 دستورالعمل مذکور چنانچه مامورین و یا ضابطین قانون مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها نیز مظنون به پولشویی، تامین مالی تروریسم یا سایر جرائم شوند، همانند مبالغ بالاتر از سقف مقرر تعیین شده ده هزار یورو و یا معادل آن به سایر ارزها، عمل خواهند نمود.

بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران - تفلیس 

الماس سبز - آدونیس هلدینگ

homebanner

اخبار سرمایه گذاری در گرجستان