↓پخش آنلاین رادیو تفلیس ↓►

نشست حزب حاکم و اقلیت در موضوع آرچی تاتوناشویلی

 امروز جلسه ای که بین حزب حاکم و اقلیت حاکم بر موضوع آرچی تاتوناشویلی برگزار شد و در این نشست، قطعنامه در مورد مرگ آرچی تاتوناشویلی تصویب شد.در این نشست چندین نماینده مجلس و نمایندگان اروپا ، گایا بوکریا، سرگی کیپانادزه و داویت باکرازه نیزحضور داشتند.

همانطور که سرگی کپانادزه قبل از نشست به خبرنگاران گفت، هدف از نشست این است که قطعنامه ای مشترک بین گرجستان ، اتحادیه اروپا و اکثریت پارلمان تصویب شود.

الماس سبز - آدونیس هلدینگ

homebanner

اخبار سرمایه گذاری در گرجستان