↓پخش آنلاین رادیو تفلیس ↓►

ارائه دیدگاه استراتژیک ملی توسط رئیس پارلمان و نخست وزیر

به گزارش رادیو تفلیس و به نقل از INTERPRESSNEWS

رئیس پارلمان و نخست وزیر امروز دیدگاه استراتژیک ملی را درباره خودکامگی محلی و عدم تمرکززدایی ارائه خواهند کرد.

در اجلاس روز آینده که در محل پارلمان برگزار خواهد شد ؛ نمایندگان دولت و پارلمان ، جامعه مدنی و سازمان های بین المللی حضور خواهند داشت.همچنینشهردار تفلیس، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گرجستان، سفیران اتریش و سوئیس در گرجستان در این اجلاس سخنرانی خواهند کرد.

این رویداد توسط پارلمان و دولت گرجستان با حمایت سازمان برنامه توسعه سازمان ملل متحد و دولت های سوئیس و اتریش برگزار می شود.

الماس سبز - آدونیس هلدینگ

homebanner

اخبار سرمایه گذاری در گرجستان