↓پخش آنلاین رادیو تفلیس ↓►

داوود اووپاشویلی: این امری اشتباه است که همه قضات را اخراج کنیم، اما آنچه اتفاق افتاد، بسیار بیش از این اشتباه است و آن ارتقا آنهاست

به گزارش رادیو تفلیس و به نقل از INTERPRESSNEWS

داوود اووپاشویلی ،رئیس سابق پارلمان گرجستان ، در گزارشی به palitranews گفت : این امری اشتباه است که همه قضات را اخراج کنیم، اما آنچه اتفاق افتاد، بسیار بیش از این اشتباه است و آن ارتقا آنهاست.

به گفته وی، دولت جدید در سال 2012 به قوه قضائیه قدرت بخشید در حالی که باید می دانست که این قضیه مشکل برانگیز خواهد شد.

"پس از تغییر اساسی دولت در سال 2012، دولت جدید، به نظام قضایی و قضات قدرت زیادی بخشید و این در حالی بود که این سیستم دچار سو مدیریت در بخش های ارشد خود بود.

الماس سبز - آدونیس هلدینگ

homebanner

اخبار سرمایه گذاری در گرجستان