↓پخش آنلاین رادیو تفلیس ↓►

برنامه ویژه وزارت پناهندگان و مهاجران برای شهروندان اخراج شده از کشورهای خارجی

به گزارش رادیو تفلیس و به نقل از INTERPRESSNEWS

وزارت پناهندگان و مهاجران برنامه ویژه ای برای شهروندان اخراج شده از کشورهای خارجی ارائه می دهد. شوتا رخویاهاشویلی گفت: تعداد مهاجرین غیرقانونی و پذیرش آنها، که در قالب توافق نامه بین اتحادیه اروپا و گرجستان قرار دارد سال به سال در حال رشد می باشد.

طبق آمار، در سال 2015، 2651 و در سال های 2016 و 2017 مجموعا 2102 مهاجر توسط کشور گرجستان پذیرفته شدند.طبق گفته شوتا راخویاشویلی، این برنامه در سال 2011 و پس از توافق اعضای اتحادیه اروپا در مورد پذیرش مهاجرین غیرقانونی به اجرا درآمد. در ابتدا بودجه این طرح توسط اتحادیه اروپا تامین مالی می شد، اما از سال 2015 این بودجه توسط دولت و نهادهای کشور گرجستان ، تامین مالی می شود.

در سال 2015 بودجه این برنامه 400هزار لاری ، در سال 2016 ، 600هزار لاری و در سال 2017 ،590 هزار لاری بود. در سال 2018،به دلیل اهمیت بالای مسئله و تعداد بالای مهاجران این بودجه افزایش پیدا کرد و مبلغ 650،000 لاری را به خود اختصاص داد. پرداخت این وجوه و ارائه خدمات مربوطه از طریق سازمان های غیر دولتی انجام خواهد شد.

به گفته وی، برنامه کمک رسانی مجدد به روند مهاجرت با موفقیت اجرا می شود و در این برنامه به طور میانگین، 4000 لاری برای هرمهاجر اختصاص داده خواهد شد.

الماس سبز - آدونیس هلدینگ

homebanner

اخبار سرمایه گذاری در گرجستان