↓پخش آنلاین رادیو تفلیس ↓►

بزرگترین شرکای تجاری گرجستان در سال 2017

ترکیه ، روسیه و چین در سال 2017 بزرگترین شرکای تجاری در گرجستان هستند .

در گرجستان 10 کشور بزرگ به عنوان شرکای تجاری در این کشور 66.7 در صد تجارت در گرجسان را تشکیل می دهند . ترکیه ( 1.58 میلیارد دلار ) روسیه ( 1.18 میلیارد دلار ) و چین ( 939.5 ) میلیون دلار سه نقطه اصلی تجارت گرجستان هستند . 

تجارت با کشور های عضو اتحادیه اروپا 2% درصد رشد  مالی داشته ، صادرات به ارزش 646.5 میلیون دلار 13%   افزایش یافته درحالی که واردات 2.19 میلیون دلار یعنی 0.8 افزایش یافته 

محصولات اصلی صادرات از گرجستان در سال گذشته :

سنگ معدن و کنسانتره مس (ارزش 419.8 میلیون دلاریعنی 15.4 کل صادرات )

آلیاژهای فریزر (ارزش 306.9 میلیون دلار، یا 11.3 درصد از کل صادرات )

خودروهای برقی (به ارزش 234.9 میلیون دلار، یا 8.6 درصد از صادرات ) 

محصولا اصلی واردات به گرجشتان در سال گذشته : 

نفت و مشتقات نفتی (به ارزش 696.6 میلیون دلار، یا 8.7 درصد ازکل )

خودروهای برقی (ارزش 474.4 میلیون دلار یا 5.9 درصد از کل )

گاز (به ارزش 350.4 میلیون دلار، یا 4.4 درصد کل ) 

الماس سبز - آدونیس هلدینگ

homebanner

اخبار سرمایه گذاری در گرجستان