↓پخش آنلاین رادیو تفلیس ↓►

سال 2018 خرید گاز طبیعی گرجستان از آذربایجان



به گزارش رادیو تفلیس، به نقل از اینتر پرس، طبق فرمان وزیر اقتصاد گرجستان در تاریخ 28 دسامبر، متعادل نمودن گاز طبیعی برای سال 2018 به تصویب رسیده است.
بر اساس این گزارش گرجستان در سال جاری گاز طبیعی خود را بجای روسیه از آذربایجان دریافت خواهد نمود، که طبق آن، گرجستان قصد دارد 2.680 متر مکعب گاز طبیعی از آذربایجان دریافت نماید، بر همین اساس به صورت ویژه 813.9 متر مکعب از میدان گاز شاه دنیز و 9.4 میلیون متر مکعب هم از طریق صنعت محلی دریافت خواهد شد.



gt card

اخبار سرمایه گذاری در گرجستان