↓پخش آنلاین رادیو تفلیس ↓►

سرمایه گذاری در سه کشور: گرجستان، اوکراین و مولداوی

به گزارش رادیو تفلیس به نقل از اینتر پرس، اکثر نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا نصبت به نظریه  ایجاد سرمایه گذاری در سه کشور: گرجستان، اوکراین و مولداوی و پیوستن این کشورها به منطقه شینگن، اتحادیه های گمرک و انرژی در آینده، حمایت خود را اعلام نموده اند.
شایان ذکر است که این نظریه به شورای اتحادیه اروپا، کمیسیون اتحادیه اروپا، سازمان خدمات دیپلماتیک اتحادیه اروپا توسط نمایندگان مجلس، Laima Andrikienė و Knut Fückenstein ارسال شده است.

بنابر گزارش آژانس: مشارکت کشورهای شرقی علاوه بر ایجاد سرمایه گذاری در کشورهای ذکر شده که طرح سرمایه گذاری جدید اتحادیه اروپا است، مکانیسم های مالی در توافق نامه های انجمن اتحادیه اروپا را نیز فراهم میکند.

در پایان Laima Andrikienė سیاستمدار کشور لیتوانی اظهار داشت، این پیشنهاد مربوط به سه کشور گرجستان، اوکراین و مولداوی است و ضرورت توجه به وجه تفکیک میان کشورها بسیار ضروری میباشد.


الماس سبز - آدونیس هلدینگ

homebanner

اخبار سرمایه گذاری در گرجستان