↓پخش آنلاین رادیو تفلیس ↓►

تخصیص 100میلیون یورو برای کارآفرینان کشورهای شرقی مشارکت کننده

به گزارش رادیو تفلیس، به  نقل از اینتر پرس، بانک سرمایه گذاری اروپا در قالب EU4Business اولین قرارداد تضمین شده خود را با کشورهای گرجستان، مولداوی و اوکراین امضاء کرد.

بر اساس گزارش bpn.ge، گروه سرمایه گذار اروپایی که شامل بانک سرمایه گذاری و صندوق سرمایه گذاری میباشد، نخستین قرارداد تضمین شده خود را با ProCredit Holding و شرکتهای زیر شاخه انجمن مشارکت شرق Tallinnبا هدف تخصیص  100میلیون یورو برای کار آفرینان کوچک و متوسط در گرجستان، مولداوی و اوکراین در قالب EU4Business امضا کرده است.

EU4Business طرحی از اتحادیه اروپا برای کمک به کار آفرینان کوچک و متوسط در کشورهای شرقی مشارکت کننده (گرجستان، آذربایجان، بلاروس، مولداوی و اوکراین) میباشد که به آنها کمک میکند تا پتانسیل و رشد اقتصادی خود را افزایش دهند.

الماس سبز - آدونیس هلدینگ

homebanner

اخبار سرمایه گذاری در گرجستان