↓پخش آنلاین رادیو تفلیس ↓►

مثبت اندیشی شهروندان گرجستان نسبت به اتحادیه اروپا

به گزارش رادیو تفلیس، به نقل از اینتر پرس، طبق نظر سنجی عمومی انجام شده توسط اتحادیه اروپا از بین کشورهای شرقی مشارکت کننده %59 از شهروندان گرجی نسبت به اتحادیه اروپا نظر مثبت دارند، که این بهترین شاخص در بین کشورهای مشارکت کننده از منطقه شرق میباشد.

در سال 2017 از ماه مارس تا می، بیش از 1,000 نفر از شهروندان گرجستان در رابطه با این موضوع با رسانه ها مصاحبه داشته اند، بر اساس این نظر سنجی حمایت مردم از اتحادیه اروپا افزایش خواهد یافت، این شاخص نسبت به سال گذشته %6 افزایش داشته که این بالاترین درصد میزان افزایش بین کشورهای مشارکت کننده شرقی است.

همچنین %83 از شهروندان گرجستان معتقدند که این شاخص نسبت به سال گذشته %75 افزایش داشته، این امر به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از میانگین شاخص %61 کشورهای مشارکت کننده شرقی در منطقه میباشد.

66% از شهروندان گرجستان به اتحادیه اروپا اطمینان دارند، که این شاخص بیشتر از شاخصهای اطمینان سازمان ملل متحد با %56 و ناتو با %54 درصد است.

در حال حاظر بیش از نیمی از شهروندان گرجستان (%58) نسبت به پشتیبانی مالی اتحادیه اروپا واقف هستند و تقریبا یک سوم از شهروندان به موثر بودن حمایت موجود از سوی اتحادیه اروپا معتقد میباشند.

نظر سنجی سالانه عمومی برای مدت زمان دو سال در کشورهای: گرجستان، ارمنستان، بلاروس، آذربایجان، مولداوی و اوکراین صورت گرفت، لازم به ذکر است که مرحله نخست این بررسی از سال 2016 آغاز شده است.

امروز نتایج حاصل از نظر سنجی عمومی 2017 توسط János Herman رییس هیات نمایندگی اتحادیه اروپا به گرجستان ارائه میشود.

الماس سبز - آدونیس هلدینگ

homebanner

اخبار سرمایه گذاری در گرجستان