↓پخش آنلاین رادیو تفلیس ↓►

شروع کاهش دما در گرجستان

به گزارش رادیو تفلیس، آب و هوای فردا در گرجستان، هوای سرد همراه با کاهش دما از 16 تا 21 درجه سانتیگراد توام با بارندگی و رعد و برق پیش بینی شده است.
به گزارش Svetlana Nioradze از مرکز تحقیقات هواشناسی IPN، آب و هوای گرم فقط تا امروز ادامه دارد، و از تاریخ 10_11 اکتبر توده های هوای سرد سرتاسر گرجستان را پوشش خواهد داد، پس از آن، آب و هوا از تاریخ 12 تا 14 اوکتبر بهتر خواهد شد، اما همچنان با بارش بارندگی مواجهه خواهیم بود، به گفته وی از تاریخ 15 اوکتبر به بعد برای گرجستان هوای نامساعد انتظار میرود.الماس سبز - آدونیس هلدینگ

homebanner

اخبار سرمایه گذاری در گرجستان