↓پخش آنلاین رادیو تفلیس ↓►

به حد اقل رساندن نسل جدید برق الکتریکی در گرجستان

به گزارش رادیو تفلیس، به نقل از اینتر پرس، کسری برق در گرجستان یکی از موضوعات مورد بحث است، اگر ما این واقعیت را در نظر بگیریم که گرجستان انرژی الکتریکی از روسیه در یافت می کند، پس امنیت انرژی در سطح کشور، در حال افزایش است که این امر بسیار مهم می باشد زیرا گرجستان در طول زمستان از منابع انرژی به اندازه کافی برخوردار نیست، پس ضرورت واردات در آن زمان به طور خاص افزایش میابد.    

Leontina Galdava مهندس برق پیشنهاد می کند که برای توسعه نیروگاه های آبی در کشور باید تمرکز شود، او میگوید: ما در زمستان به واردات انرژی نیازمندیم زیرا به اندازه کافی نیروگاه برق آبی برای تولید انرژی نداریم که مصرف انرژی در زمستان را پوشش دهد، باید بر روی کشور هایی تمرکز کنیم که با واردات انرژی در زمستان، جایگزین این کمبود در گرجستان شوند.

با توجه به این که چگونه رشد اقتصادی چهار درصد به مصرف انرژی منعکس میشود، مصرف انرزی پیش بینی شده چهار درصد افزایش میابد، از سال 2010 تا سال 2016 رشد ناخالصی تولیدات داخلی 48 درصد بوده، در حالی که در همان زمان مصرف انرژی 6 درصد افزایش یافته بود، همچنین در سال 2017 مصرف انرژی 12.7 تراوات تخمین زده شد.

با مقایسه مصرف انرژی بین سالهای 2016 و 2017 میتوان دید که همچنان رشد 6 درصدی انرژی وجود دارد، ما میتوانیم فرض کنیم که اگر حداقل 4 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، مصرف انرژی نیز 4 درصد افزایش خواهد یافت، در این صورت ما با این واقعیت مواجه خواهیم شد که در طی 14، 15 سال آینده به 9 تراوات انرژی نیازمندیم.

وی ادامه داد، 80 درصد، از منابع الکتریسیته در کشور استفاده نشده است، ما برای تامین امنیت انرژی کشور نیاز به تنظیم نیروگاه های آبی داریم، به طور مثال: Nenskra HPP دقیقا همان چیزیست که در زمستان برای ایجاد انرژی در نظر گرفته شده است، Nenskra HPP دارای یک مخزن آب است که به عنوان یک باطری طبیعی عمل می کند، داشتن مخزن اب به ما امکان ذخیره آب در تابستان را می دهد که جاگزین مناسبی برای واردات انرژی در زمستان می شود.   

الماس سبز - آدونیس هلدینگ

homebanner

اخبار سرمایه گذاری در گرجستان