↓پخش آنلاین رادیو تفلیس ↓►

گیورگی مارگولاشویلی تصمیم نهایی را نپذیرفت

به گزارش رادیو تفلیس، به نقل از اینتر پرس، ماموکا مدینارادزه رییس جناح دموکراتیک گرجستان، پس از جلسه با رییس جمهور اعلام کرد: امروز رییس جمهور تصمیم نهایی(در خصوص تغیرات و اصلاحات قانون اساسی) را نپذیرفت اما ما همگی موافقیم که درمورد دو موضوع مورد توافق با کمسیون ونیز، توافق وجود دارد.
اکنون رییس جمهور باید تصمیم بگیرد که این دو موضوع را سرفصل کارهای خود قرار دهد یا نه، اگر این دو موضوع از سوی رییس جمهور در نظر گرفته نشود، طبیعیست که ما سعی خواهیم کرد در مورد تصمیم رییس جمهور مخالفت خود را ابراز کنیم
باتوجه به صحبتهای مدینارادزه، رییس جمهور اعلام کرد که در طی چند روز آینده تصمیم نهایی خود را میگیرد، همچنین وی اضافه نمود این تصمیم به نظر نهایی کمسیون ونیز بستگی دارد.

الماس سبز - آدونیس هلدینگ

homebanner

اخبار سرمایه گذاری در گرجستان