↓پخش آنلاین رادیو تفلیس ↓►

برج هاي سنگي ديدباني در گرجستان

on Posted in شهرهای گرجستان

برج هاي سنگي ديدباني در گرجستان

استان باستانی سوانتی در گرجستان در دامنه جنوبی رشته کوه قفقاز واقع شده است. حمله ارتش هاي غارتگر در قرن هاي گذشته باعث شد مردمان اين بخش از زمين به فكر ساخت برج هاي ديدباني بيافتند. اين برج هاي سنگي بين 20 تا 25 متر ارتفاع داشته اند وشامل 5 طبقه بوده اند. اين برج ها در قرن هاي 9 تا 13 ميلادي ساخته شده اند و امروزه تنها 200 عدد از آنها پا برجا هستند. بسياري ز انها بعنوان موزه تحت نگهداري هستند و تعدادي هم هنوز در تصرف مالكان قراردارد.

برج هاي سنگي ديدباني در گرجستان +عکس

برج هاي سنگي ديدباني در گرجستان +عکس

برج هاي سنگي ديدباني در گرجستان +عکس

برج هاي سنگي ديدباني در گرجستان +عکس

برج هاي سنگي ديدباني در گرجستان +عکس

برج هاي سنگي ديدباني در گرجستان +عکس

برج هاي سنگي ديدباني در گرجستان +عکس

برج هاي سنگي ديدباني در گرجستان +عکس

برج هاي سنگي ديدباني در گرجستان +عکس

برج هاي سنگي ديدباني در گرجستان +عکس

برج هاي سنگي ديدباني در گرجستان +عکس

برج هاي سنگي ديدباني در گرجستان +عکس

الماس سبز - آدونیس هلدینگ

homebanner