↓پخش آنلاین رادیو تفلیس ↓►

آیا می دانستید سازنده 33 پل اصفهان گرجی بوده است ؟

on Posted in شهرهای گرجستان

آیا می دانستید سازنده 33 پل اصفهان گرجی بوده است ؟

10416865 785929048139189 202361905 n

الاوردی خان اوندیلادزه (26 مارچ 1614) – معروف به الاوردی خان گرجی از اسرای گرجی تباری بود که در کودکی در زمان شاه تهماسب از گرجستان به ایران تبعید شد . الاوردی خان پس از وارد شدن در دربار صفوی و مسلمان شدن ، در زمان شاه عباس اول به مقام سپهسالاری امپراتوری صفوی و حکومت ایالت فارس امپراتوری صفوی رسید و اقدامات فراوانی برای اعتلای فرهنگ و تمدن ایران انجام داد .

10751881 785928874805873 532752441 n

اوندیلادزه به عنوان سردار سپاه ، توانایی خود را در جنگ با عثمانی ها (1603-1612)  به مردم ثابت کرد و معروفیت خود را دوچندان کرد .

معروف ترین سازه اوندیلادزه پل ساخته شده بر روی رود زاینده رود در اصفهان است که هنوز این پل را با نام او می شناسند .

به روایتی اوندیلادزه به دستور شاه کشته شد زیرا وی نفوز بسیار زیادی روی مردم و خود شاه داشت . 

الماس سبز - آدونیس هلدینگ

homebanner