تلاش برای مهار کردن آتش سوزی جنگل (Arjevanidze)

به گزارش رادیو تفلیس به نقل از اینتر پرست: یک هلیکوپتر و نیروی انسانی برای خاموش کردن آتش سوزی جنگل (Arjevanidze)  فرستاده شد

بنابر گزارش وزارت داخلی کشور گرجستان: نیروها به سرعت در تلاش برای مهار کردن این آتش سوزی هستند، زیرا جنگل در شیب قرار دارد
در این روند 200 تن از نیروهای ویژه MIA شرکت دارند

به گفته ساکنین محلی، دیروز عصر به علت وقوع رعد و برق، آتش سوزی در این مکان اتفاق افتاده است.

سایر اخبار...

اخبار سرمایه گذاری در گرجستان